KHỐI LỚP
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B
 • Nguyễn Ngọc Phúc Anh

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Lê Bảo Chi

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

  Đinh Ngọc Huyền My

  Sinh ngày: 201/11/2018
  Lớp: 1B

ÔN THI THEO CHỦ ĐỀ

Mỗi một môn sẽ có nhiều chuyên đề khác nhau để phục vụ cho các em ôn thi hiệu quả nhất


Math


Counting, comparing groups, inside and outside, long and short, and more.

520 Chủ đề
561.541 Học sinh

Tham gia

Language Art


Counting, comparing groups, inside and outside, long and short, and more.

520 Chủ đề
561.541 Học sinh

Tham gia

Science


Counting, comparing groups, inside and outside, long and short, and more.

520 Chủ đề
561.541 Học sinh

Tham gia

Kết nối & Chia sẻ

Study.Land giúp các thầy cô giáo, các phụ huynh và các em học sinh kết nối với nhau. Chia sẻ kiến kết quả thi đua, kiến thức học tập...

Theo dõi học tập

Các giáo viên, phụ huynh sẽ theo dõi được quá trình học tập và tiếp thu kiến thức của các em học sinh trong lớp để có phương pháp...

CẢM NHẬN CỦA GIÁO VIÊN, PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH


 • Lê Lan Anh
  Hoàng Mai, Hà Nội

  Bản thân tôi thấy đây là một website tuyệt vời để giúp các con rèn luyện và thi cử. Hệ thống kiến thức rất phong phú và đa dạng. Nó thích hợp với tất cả các bé. Hi vọng sẽ có nhiều tính năng hay hơn nữa!


 • Phạm Văn Huy
  Cầu Giấy, Hà Nội

  Bản thân tôi thấy đây là một website tuyệt vời để giúp các con rèn luyện và thi cử. Hệ thống kiến thức rất phong phú và đa dạng. Nó thích hợp với tất cả các bé. Hi vọng sẽ có nhiều tính năng hay hơn nữa!